Programy antywirusowe — oprogramowanie do wykrywania programów typu „spyware”| Wsparcie techniczne dla produktów marki Norton
 

Rozpocznij sesję zdalną

Aby rozpocząć sesję zdalną z przedstawicielem pomocy technicznej:
1. Wprowadź 6-cyfrowy kod PIN podany przez przedstawiciela pomocy technicznej i kliknij pozycję Połącz:
Wprowadzony kod PIN jest nieprawidłowy. Spróbuj ponownie.

Wprowadź 6-cyfrowy kod PIN:
2. Kliknij pozycję Uruchom w wyświetlonym oknie dialogowym.
Kliknięcie pozycji Połącz oznacza wyrażenie zgody na warunki umowy.