SkipToMainContent

Password Manager

Nie pamiętasz haseł?

Do zabezpieczenia wszystkich kont online potrzeba niepowtarzalnych i złożonych haseł, ale jak je wszystkie zapamiętać?

Funkcja Norton Password Manager umożliwia użycie złożonych i trudnych do złamania haseł oraz bezpieczniejsze ich przechowywanie w zaszyfrowanym skarbcu online.

W funkcji Norton Password Manager jedno hasło główne otwiera skarbiec i pozwala łatwo logować się do kont, bez konieczności zapamiętywania każdego hasła.

Jak bezpieczne są menedżery haseł?

W odróżnieniu od alternatywnych rozwiązań, dobry menedżer haseł od sprawdzonego dostawcy powinien być bezpieczny.

Jak wybrać najlepszego menedżera haseł

Szukając najlepszego menedżera haseł spełniającego Twoje potrzeby, należy wybrać dobrej jakości rozwiązanie od zaufanego dostawcy, które pozwala synchronizować hasła na komputerze i urządzeniach przenośnych.

Czym jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)?

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to sposób na potwierdzenie tożsamości użytkownika podczas logowania na konto za pomocą hasła oraz dodatkowego kroku.

Przechowujesz hasła w postaci zwykłego tekstu lub na papierze?

 

Problem

Używasz wielu haseł do wszystkich kont w Internecie, więc zapisujesz je lub przechowujesz w postaci zwykłego tekstu na komputerze.

Przechowywanie haseł w miejscu, w którym może je znaleźć ktoś inny, nie jest najbezpieczniejszym sposobem zarządzania nimi.

Rozwiązanie

Użyj menedżera haseł, aby przechowywać wszystkie dane logowania w bezpieczniejszy sposób w skarbcu online, do którego dostęp uzyskujesz za pomocą hasła głównego.

Nie tylko Ty używasz cyfr 123456 jako hasła.

 

Problem

Używasz złych haseł, takich jak:

 • 123456
 • Hasło
 • qwerty
 • Abc123
 • login

zamiast dobrych haseł, takich jak:

 • j6FuC8@fimLC
 • G8pRU8rUs6u*
 • Dr57eSof9izLw#
 • fR16hobec&n&&e
 • 5r&7REtLruCriz?D
   

Ale jak zapamiętać takie hasła?

Rozwiązanie

Pomóż chronić swoje istotne konta internetowe, używając silnych, niepowtarzalnych haseł i zarządzając nimi w aplikacji do zarządzania hasłami.

Ktoś zna moje hasło. Używam go wszędzie!

 

Problem

Używasz tego samego hasła do wielu kont, takich jak:

 • Adres e-mail
 • Bank
 • Serwisy społecznościowe
 • Zakupy online
 • Zarządzanie opieką zdrowotną
 • Rachunki inwestycyjne

Jeśli jedno z tych kont padnie ofiarą wyłudzania danych lub naruszenia integralności danych, może to dać komuś dostęp do innych kont używających tego samego hasła.

Rozwiązanie

Użyj menedżera haseł, który przechowuje hasła w zaszyfrowanym skarbcu online oraz umożliwia generowanie nowych haseł i aktualizację kont z jednego miejsca.

Zasady dobrego zarządzania hasłami

Stosuj się do tych reguł, aby pomóc zabezpieczyć swoje hasła

Należy:

 • Używać złożonych haseł
 • Używać niepowtarzalnych haseł dla każdego konta
 • Używać kombinacji wielkich i małych liter, cyfr i symboli, a nie słów ze słownika
 • Zachować hasła w tajemnicy
 • Użyć menedżera haseł, aby bezpiecznie przechowywać hasła

Nie należy:

 • Używać łatwych do odgadnięcia haseł
 • Używać tego samego hasła do wielu kont
 • Używać imion dzieci lub zwierzaków albo słów, które można znaleźć w słowniku
 • Udostępniać haseł innym osobom
 • Przechowywać haseł w pliku tekstowym na komputerze lub ręcznie zapisanych na karteczce
   

Norton Password Manager

Słabe i wielokrotnie używane hasła mogą być jedyną barierą między cyberprzestępcami a Twoimi danymi osobistymi i finansowymi.

Funkcja Norton Password Manager zapewnia narzędzia potrzebne do tworzenia i przechowywania wszystkich haseł oraz zarządzania nimi (obejmuje także dane kart kredytowych i inne poświadczenia) — w bezpiecznym, szyfrowanym skarbcu w chmurze.

 • BEZPIECZEŃSTWO: Automatyczne tworzenie złożonych i niepowtarzalnych haseł, aby pomóc chronić konta w Internecie.

 • INTELIGENCJA: Szybkie ustalenie, czy hasła są słabe, oraz zastąpienie ich bardziej złożonymi i bezpiecznymi.

 • PROSTOTA: Synchronizacja danych logowania i innych informacji między urządzeniami, wypełnianie formularzy jednym kliknięciem i bezpieczniejsze udostępnianie skarbca zaufanym osobom.

Często zadawane pytania

Menedżer haseł zapisuje i przechowuje nazwę użytkownika, hasła oraz inne poświadczenia (takie jak informacje o kartach kredytowych i adres) do kont online. Dzięki funkcji Norton Password Manager wystarczy zapamiętać jedno hasło główne, a wszystkie inne hasła są przechowywane w osobistym szyfrowanym skarbcu w chmurze, otwieranym przez hasło główne. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, funkcja Norton Password Manager pozwala automatycznie tworzyć złożone, niepowtarzalne hasła dla wszystkich poświadczeń logowania, bez konieczności zapamiętania ich wszystkich. Oprócz tego synchronizuje hasła między urządzeniami przenośnymi z systemem iOS lub Android™ oraz komputerem PC. Wystarczy, że przy każdej transakcji online wybierzesz konto, do którego chcesz się zalogować, a funkcja Norton Password Manager przy jednym kliknięciu automatycznie i bardziej bezpiecznie wypełni dane logowania.

Silne hasła są niezbędne dla bezpieczeństwa w Internecie. Używanie łatwych do odgadnięcia albo często spotykanych haseł lub korzystanie z nich na wielu kontach oraz udostępnianie ich innym stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa Twoich kont online. Silne hasło spełnia następujące wymogi:

 • Składa się z przynajmniej 8–12 znaków
 • Używa wielkich i małych liter
 • Zawiera przynajmniej jedną cyfrę i jeden symbol
 • Nie używa słów, które można znaleźć w słowniku
 • Nie zawiera osobistych informacji, takich jak imię dziecka lub zwierzęcia
 • Różni się od innych haseł do kont
 • Jest regularnie zmieniane

Generator haseł pozwala tworzyć bardziej złożone nowe hasła, których można używać na wielu kontach online. Ponieważ siła hasła ma kluczowe znaczenia dla bezpieczeństwa w Internecie, funkcja Norton Password Manager zawiera wbudowany generator haseł, który pozwala tworzyć silne, złożone hasła z poziomu aplikacji. Generator haseł Norton pozwala wybrać, ile znaków ma zawierać hasło i przełączać użycie liter, różnych wielkości, cyfr i znaków interpunkcyjnych. Można utworzyć jednocześnie wiele haseł za pomocą tych samych kryteriów oraz kody PIN zawierające same cyfry. Tworzenie złożonych, niepowtarzalnych haseł jest ważne, a generator haseł robi to za Ciebie.

Funkcja Norton Password Manager pomaga bezpiecznie i łatwo przechowywać hasła i zarządzać nimi w jednej lokalizacji. Po zainstalowaniu funkcji Norton Password Manager i utworzeniu konta można nadal odwiedzać ulubione witryny, a funkcja Norton Password Manager zapyta, czy chcesz zapisać nazwy użytkownika i hasła po pierwszym logowaniu lub utworzeniu albo modyfikacji konta. Silne hasła są istotnym elementem bezpieczeństwa, a za pomocą wbudowanego generatora haseł można tworzyć silne hasła i aktualizować konta online w funkcji Norton Password Manager.

W funkcji Norton Password Manager hasła są przechowywane w zaszyfrowanym skarbcu w chmurze. Dostęp do skarbca uzyskuje się poprzez logowanie za pomocą hasła głównego. W skarbcu można zarządzać zapisanymi danymi logowania, w tym aktualizować, edytować lub usuwać informacje w razie potrzeby. Twój skarbiec w funkcji Norton Password Manager ma własne hasło główne, oprócz hasła konta Norton, co daje dodatkową warstwę bezpieczeństwa poświadczeniom logowania, adresom, informacjom o kartach kredytowych i notatkom.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to sposób na potwierdzenie tożsamości użytkownika podczas logowania na konto za pomocą hasła oraz dodatkowego kroku. Drugim krokiem może być na przykład czynnik biometryczny, taki jak odcisk palca lub skanowanie twarzy, potwierdzenie głosowe, numer PIN, odpowiedź na osobne pytanie pomocnicze lub liczba wysyłana na telefon komórkowy i którą należy wprowadzić oprócz hasła. Wiele kont używa zarówno hasła, jak i drugiego czynnika w celu zwiększenie bezpieczeństwa.

W odróżnieniu od alternatywnych rozwiązań, dobry menedżer haseł od sprawdzonego dostawcy powinien być bezpieczny. Jeśli przechowujesz hasła na papierze lub w pliku tekstowym na komputerze, używasz haseł na wielu kontach lub Twoje hasła są łatwe do odgadnięcia i zapamiętania, bo zawierają imię Twojego dziecka lub Twoje urodziny, dobry menedżer haseł zapewnia bezpieczeństwo, którego nie dostarczą takie metody. Funkcja Norton Password Manager przechowuje hasła w chmurze w postaci zaszyfrowanej. Wystarczy zapamiętać hasło główne, aby zalogować się do swojego skarbca na komputerze i urządzeniach przenośnych.

Szukając najlepszego menedżera haseł spełniającego Twoje potrzeby, należy wybrać dobrej jakości rozwiązanie od zaufanego dostawcy, które pozwala synchronizować hasła na komputerze i urządzeniach przenośnych. Chcesz mieć pewność, że Twoje hasła są bezpiecznie przechowywane w chmurze i szyfrowane, oraz że przechowująca je firma cieszy się dobrą opinią, jeśli chodzi o dbałość o prywatność i bezpieczeństwo. Aby zapewnić bezpieczeństwo kontom online, funkcja Norton Password Manager zapewnia narzędzia służące do łatwego tworzenia i przechowywania wszystkich haseł oraz zarządzania nimi (obejmuje także dane kart kredytowych i inne poświadczenia) – w bezpiecznym, szyfrowanym skarbcu w chmurze. Funkcja Norton Password Manager dostarcza godne zaufania bezpieczeństwo informacji marki Norton, jednej z najlepszych w dziedzinie bezpieczeństwa w Internecie.

Marki Norton i LifeLock są częścią firmy NortonLifeLock Inc. Usługa LifeLock: Ochrona przed kradzieżą tożsamości nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Copyright © 2022 NortonLifeLock Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa NortonLifeLock, logo firmy NortonLifeLock, logo Checkmark oraz nazwy Norton, LifeLock oraz logo LockMan są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NortonLifeLock Inc. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Firefox jest znakiem towarowym organizacji Mozilla Foundation. Android, Google Chrome, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google, LLC. Mac, iPhone, iPad oraz nazwa i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Nazwa Alexa i powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com lub jej oddziałów. Microsoft oraz logo Windows są znakami towarowymi należącymi do firmy Microsoft w USA i/lub na terytorium innych krajów. Wizerunek Android Robot powielany lub zmodyfikowany na podstawie dzieła stworzonego i udostępnionego przez firmę Google jest używany zgodnie z warunkami licencji uznania autorstwa Creative Commons 3.0 Attribution License. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.