Image laptop guarantee.

Obietnica
ochrony przed wirusami

Obietnica ochrony przed wirusami to usługa usuwania wirusów przez ekspertów Norton.

Jeśli będą w stanie usunąć wirusa z urządzenia, przysługuje Ci zwrot kosztów nawet, jeśli nie obowiązują inne uprawnienia do zwrotów. Obowiązują następujące warunki:

 
  • Usługa usuwania wirusów wymaga automatycznie odnawianej subskrypcji rozwiązania zabezpieczającego urządzenie z antywirusem.
  • Jeśli nie będziemy w stanie usunąć wirusa, zwrot kosztów będzie oparty o cenę faktycznie zapłaconą za bieżący okres subskrypcji. Jeśli masz subskrypcję   firmy NortonLifeLock zakupioną wraz z inną ofertą NortonLifeLock lub ofertą innej firmy, zwrot zostanie ograniczony do ceny tylko za bieżący okres subskrypcji i nie może przekroczyć całkowitej zapłaconej kwoty. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wszelkie otrzymane rabaty lub zwroty oraz stosowne podatki. Nie dotyczy to stanów ani krajów, w których podatki podlegają zwrotowi.
  • Z wyjątkiem Japonii, jeśli zakupiono subskrypcję na czas określony w sklepie detalicznym i otrzymany dostęp do Obietnicy ochrony przed wirusami poprzez aktywację odnawiania subskrypcji, korzyści z Obietnicy ochrony przed wirusami zostaną utracone w razie wstrzymania automatycznego odnawiania subskrypcji w ciągu pierwszego roku.
  • Obietnica ochrony przed wirusami obejmuje wyłącznie komputery PC, Mac, urządzenia z systemem Android i/lub iOS i nie uwzględnia podłączonych do Internetu urządzeń domowych, takich jak telewizory, kamery, termostaty, lodówki czy nianie elektroniczne.
  • W przypadku nabycia subskrypcji od innej firmy może być wymagany dowód zakupu.
  • Nie odpowiadamy za szkody powstałe w wyniku działania wirusów, a zwrot kosztów NIE obejmuje takich szkód.
  • Przepisy prawa obowiązujące w państwie, w którym zostanie wykonana usługa usunięcia wirusa, mogą ograniczać lub zmieniać dostępność lub zakres Obietnicy ochrony przed wirusami.