Mama pracująca z domu.

Password Manager

Nie pamiętasz haseł?


Ochrona każdego z Twoich kont wymaga niepowtarzalnego i złożonego hasła, ale jak je wszystkie zapamiętać?

 

Korzystanie z menedżera haseł umożliwia użycie złożonych i trudnych do złamania haseł oraz bezpieczne ich przechowywanie w zaszyfrowanym skarbcu online.

 

Jedno hasło główne otwiera skarbiec i pozwala łatwo logować się do kont bez konieczności zapamiętywania każdego hasła.

Obraz danych w chmurze.

Czym jest menedżer haseł?

Menedżer haseł pozwala przechowywać nazwy użytkownika i hasła do kont online w jednym bezpiecznym miejscu.

Dzięki menedżerowi haseł można używać niepowtarzalnego i złożonego hasła dla każdego konta online bez konieczności zapamiętania każdego z nich.

Jak bezpieczne są menedżery haseł?

W odróżnieniu od alternatywnych rozwiązań, dobry menedżer haseł od sprawdzonego dostawcy powinien być bezpieczny.

Więcej informacji

Jak wybrać najlepszy menedżer haseł

Szukając najlepszego menedżera haseł spełniającego Twoje potrzeby, wybierz dobrej jakości produkt od zaufanego dostawcy, który pozwala synchronizować hasła na komputerze i urządzeniach przenośnych.

Więcej informacji

Czym jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)?

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to sposób na potwierdzenie tożsamości użytkownika podczas logowania na konto za pomocą hasła oraz dodatkowego kroku.

Więcej informacji

Ojciec i syn korzystający z technologii.

Przechowujesz hasła w plikach tekstowych lub na papierze?

Problem

Używasz wielu haseł do wszystkich kont w Internecie, więc zapisujesz je lub przechowujesz w postaci zwykłego tekstu na komputerze.

Rozwiązanie

Użyj menedżera haseł, aby przechowywać wszystkie dane logowania w bezpiecznym skarbcu online, do którego dostęp uzyskujesz za pomocą hasła głównego.

Kobieta w pomarańczowej koszuli leżąca w łóżku.

Nie tylko Ty używasz cyfr 123456 jako hasła

Problem

Używasz złych haseł, takich jak:

 • 123456
 • Hasło
 • qwerty
 • Abc123
 • login

Zamiast dobrych haseł, takich jak:

 • j6FuC8@fimLC
 • G8pRU8rUs6u*
 • Dr57eSof9izLw#
 • fR16hobec&n&&e
 • 5r&7REtLruCriz?D

Ale jak zapamiętać takie hasła?

Rozwiązanie

Pomóż chronić swoje istotne konta internetowe, używając silnych, niepowtarzalnych haseł i zarządzając nimi w aplikacji do zarządzania hasłami.

Mężczyzna w domu używający laptopa i pijący kawę.

Ktoś zna moje hasło. Używam go wszędzie!

Problem

Używasz tego samego hasła do wielu kont, takich jak:

 • Email
 • Bank
 • Serwisy społecznościowe
 • Zakupy online
 • Zarządzanie opieką zdrowotną
 • Rachunki inwestycyjne

Jeśli dostęp do jednego z tych kont zostanie uzyskany w wyniku wyłudzenia danych lub naruszenia ochrony danych, może to dać komuś dostęp do innych kont chronionych takim samym hasłem.

Rozwiązanie

Użyj menedżera haseł, który przechowuje hasła w zaszyfrowanym skarbcu online oraz umożliwia generowanie nowych haseł i aktualizację kont z jednego miejsca.

Młody mężczyzna pracujący w domu.
Dlaczego potrzebujesz menedżera haseł?

Konto e-mail, bank, inwestycje, zarządzanie podatkami, zakupy online, opieka zdrowotna, media społecznościowe i konta w pracy — czy używasz tego samego hasła do nich wszystkich?

To bardzo niebezpieczne. Jeśli cyberprzestępca uzyska jedno hasło, otrzyma dostęp do wszystkich kont.

 

Cyberprzestępca, który dostanie się na Twoje konto e-mail, może łatwo zresetować przypisane do niego konta, na przykład konta używane do zarządzania finansami.

Trudno zapamiętać wiele haseł, ale to łatwiejsze niż radzenie sobie ze skutkami uzyskania przez cyberprzestępcę dostępu do istotnych kont online.

Zasady dobrego zarządzania hasłami

Stosuj się do tych reguł, aby pomóc chronić swoje hasła.

Należy:

 • Używać złożonych haseł
 • Używać niepowtarzalnych haseł dla każdego konta
 • Używać kombinacji wielkich i małych liter, cyfr i symboli, a nie słów ze słownika
 • Zachować hasła w tajemnicy
 • Użyć menedżera haseł, aby bezpiecznie przechowywać hasła

Nie należy:

 • Używać łatwych do odgadnięcia haseł
 • Używać tego samego hasła do wielu kont
 • Używać imion dzieci lub zwierzaków albo słów, które można znaleźć w słowniku
 • Udostępniać haseł innym osobom
 • Przechowywać haseł w pliku tekstowym na komputerze lub ręcznie zapisanych na karteczce

Jak zapamiętujesz hasła?

Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że większość Amerykanów zapamiętuje lub zapisuje hasła internetowe.

 

% internautów chroniących hasła internetowe na następujące sposoby

Badani użytkownicy mogli wybrać więcej niż jedną metodę.

Obraz wykresu słupkowego zapamiętywania haseł.
Uśmiechnięta kobieta w kawiarni.
Powody, dla których warto użyć menedżera haseł
 • Używasz tego samego hasła do wielu kont i jedno z nich zostaje naruszone. Cyberprzestępcy mogą uzyskać dostęp do konta e-mail, banku, sklepów online, zarządzania opieką zdrowotną i innych kont, które powinny być bezpieczne.
 • Używasz tego samego hasła do kont osobistych i kont do pracy. Gdy jedno z nich zostanie naruszone, cyberprzestępcy mogą dostać się do Twojej skrzynki pocztowej i systemów w pracy i uzyskać dostęp do poufnych i zastrzeżonych danych firmowych.
 • Twoje nastoletnie dzieci pobierają nowe aplikacje lub rejestrują się w nowych witrynach i ignorują ostrzeżenia, aby nie używać zawsze tych samych danych logowania. Jeśli jedno konto zostanie naruszone, cyberprzestępca uzyska dostęp do wszystkich kont nastoletniego dziecka, przesłanych zdjęć, wiadomości wymienianych ze znajomymi i innych danych osobistych. Kto wie, co zrobi z tymi informacjami.
Obraz komputera Mac z programem Password Manager.

Ekran jest wynikiem symulacji i może ulec zmianie.

Norton Password Manager

Słabe i wielokrotnie używane hasła mogą być jedyną barierą między cyberprzestępcami a Twoimi danymi osobistymi i finansowymi. Funkcja Norton Password Manager zapewnia narzędzia potrzebne do tworzenia i przechowywania wszystkich haseł oraz zarządzania nimi (obejmuje także dane kart kredytowych i inne poświadczenia) — w zabezpieczonym, szyfrowanym skarbcu w chmurze.

Bezpieczeństwo

Automatycznie tworzy złożone i niepowtarzalne hasła, aby pomóc chronić konta internetowe.

Inteligencja

Pozwala szybko ustalić, czy hasła są słabe, oraz automatycznie zastępuje je bardziej złożonymi i bezpiecznymi.

Prostota

Synchronizuje dane logowania i inne informacje między urządzeniami, wypełnia formularze jednym kliknięciem i umożliwia bezpieczniejsze udostępnianie skarbca zaufanym osobom.

Password Manager

Chroń hasła i konta za pomocą funkcji Norton Password Manager

Uzyskaj funkcję Norton Password Manager w planie Norton 360 

60-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy z rocznym planem członkostwa. Obowiązują warunki. 

Często zadawane pytania

Menedżer haseł zapisuje i przechowuje nazwę użytkownika, hasła oraz inne poświadczenia (takie jak dane kart kredytowych i adres) do kont online. Dzięki funkcji Norton Password Manager wystarczy zapamiętać jedno hasło główne, a wszystkie inne hasła są przechowywane w zabezpieczonym, szyfrowanym skarbcu online otwieranym hasłem głównym. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, funkcja Norton Password Manager pozwala automatycznie tworzyć złożone, niepowtarzalne hasła dla wszystkich poświadczeń logowania bez konieczności zapamiętania ich wszystkich. Oprócz tego synchronizuje hasła między urządzeniami przenośnymi z systemem iOS lub Android oraz komputerem PC. Wystarczy, że przy każdej transakcji online wybierzesz konto, do którego chcesz się zalogować, a funkcja Norton Password Manager za jednym kliknięciem automatycznie i bezpiecznie wprowadzi dane logowania.

Silne hasła są niezbędne dla bezpieczeństwa w Internecie. Używanie łatwych do odgadnięcia albo często spotykanych haseł lub korzystanie z nich na wielu kontach oraz udostępnianie ich innym stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa Twoich kont online. Silne hasło spełnia następujące wymogi:

 • Składa się z przynajmniej 8–12 znaków
 • Używa wielkich i małych liter
 • Zawiera przynajmniej jedną cyfrę i jeden symbol
 • Nie używa słów, które można znaleźć w słowniku
 • Nie zawiera osobistych informacji, takich jak imię dziecka lub zwierzęcia
 • Różni się od innych haseł do kont
 • Jest regularnie zmieniane

Generator haseł tworzy złożone, niepowtarzalne hasła, których można używać na wielu kontach online. Ponieważ siła hasła ma kluczowe znaczenia dla bezpieczeństwa w Internecie, funkcja Norton Password Manager zawiera wbudowany generator haseł, który pozwala tworzyć silne, złożone hasła z poziomu aplikacji. Generator haseł Norton pozwala wybrać, ile znaków ma zawierać hasło i przełączać użycie liter, różnych wielkości, cyfr i znaków interpunkcyjnych. Można utworzyć jednocześnie wiele haseł za pomocą tych samych kryteriów oraz kody PIN zawierające same cyfry. Tworzenie złożonych, niepowtarzalnych haseł jest ważne, a generator haseł robi to za Ciebie.

Funkcja Norton Password Manager przechowuje hasła w zaszyfrowanym skarbcu online. Dostęp do skarbca uzyskuje się poprzez logowanie za pomocą hasła głównego. W skarbcu można zarządzać zapisanymi danymi logowania, w tym aktualizować, edytować lub usuwać informacje w razie potrzeby. Skarbiec funkcji Norton Password Manager ma własne hasło główne, oprócz hasła do konta Norton, co stanowi dodatkowy poziom zabezpieczeń poświadczeń logowania, adresów, danych kart kredytowych i notatek.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to sposób na potwierdzenie tożsamości użytkownika podczas logowania na konto za pomocą hasła oraz dodatkowego kroku. Drugim krokiem może być na przykład czynnik biometryczny, taki jak odcisk palca lub skanowanie twarzy, potwierdzenie głosowe, numer PIN, odpowiedź na osobne pytanie pomocnicze lub liczba wysyłana na telefon komórkowy i którą należy wprowadzić oprócz hasła. Wiele kont używa zarówno hasła, jak i drugiego czynnika w celu zwiększenie bezpieczeństwa.

W odróżnieniu od alternatywnych rozwiązań, dobry menedżer haseł od sprawdzonego dostawcy powinien być bezpieczny. Jeśli przechowujesz hasła na papierze lub w pliku tekstowym na komputerze, używasz haseł na wielu kontach lub Twoje hasła są łatwe do odgadnięcia i zapamiętania, bo zawierają imię Twojego dziecka lub Twoje urodziny, dobry menedżer haseł zapewnia bezpieczeństwo, którego nie dostarczą takie metody. Funkcja Norton Password Manager przechowuje hasła w chmurze w postaci zaszyfrowanej. Wystarczy zapamiętać hasło główne, aby zalogować się do bezpiecznego skarbca na komputerze i urządzeniach przenośnych.

Szukając najlepszego menedżera haseł spełniającego Twoje potrzeby, należy wybrać dobrej jakości rozwiązanie od zaufanego dostawcy, które pozwala synchronizować hasła na komputerze i urządzeniach przenośnych. Chcesz mieć pewność, że Twoje hasła są bezpiecznie przechowywane w chmurze i szyfrowane, oraz że przechowująca je firma cieszy się dobrą opinią, jeśli chodzi o dbałość o prywatność i bezpieczeństwo. Aby zapewnić bezpieczeństwo kontom online, funkcja Norton Password Manager zapewnia narzędzia służące do łatwego tworzenia i przechowywania wszystkich haseł oraz zarządzania nimi (obejmuje także dane kart kredytowych i inne poświadczenia) – w bezpiecznym, szyfrowanym skarbcu w chmurze. Funkcja Norton Password Manager dostarcza godne zaufania zabezpieczenie danych od firmy NortonLifeLock, jednej z najlepszych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa konsumentów.

1 „Americans and Cybersecurity.” Pew Research Center, Washington, D.C. (26 stycznia 2017 r.) http://www.pewinternet.org/2017/01/26/americans-and-cybersecurity/pi_01-26-cyber-00-01/

Marki Norton i LifeLock są częścią firmy NortonLifeLock Inc. Usługa LifeLock: Ochrona przed kradzieżą tożsamości nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Copyright © 2022 NortonLifeLock Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa NortonLifeLock, logo firmy NortonLifeLock, logo Checkmark oraz nazwy Norton, LifeLock oraz logo LockMan są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NortonLifeLock Inc. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Firefox jest znakiem towarowym organizacji Mozilla Foundation. Android, Google Chrome, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google, LLC. Mac, iPhone, iPad oraz nazwa i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Nazwa Alexa i powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com lub jej oddziałów. Microsoft oraz logo Windows są znakami towarowymi należącymi do firmy Microsoft w USA i/lub na terytorium innych krajów. Wizerunek Android Robot powielany lub zmodyfikowany na podstawie dzieła stworzonego i udostępnionego przez firmę Google jest używany zgodnie z warunkami licencji uznania autorstwa Creative Commons 3.0 Attribution License. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.