Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania/usług Norton

Norton Virus Protection Promise

Gwarancja ochrony antywirusowej obejmuje usługę usuwania wirusów przez specjalistę Norton. Gdyby usunięcie wirusa z urządzenia Użytkownika okazało się niemożliwe (co jest jednak mało prawdopodobne), Użytkownik może być uprawniony do zwrotu kwoty zapłaconej za (odpowiednio) subskrypcję Norton lub pakiet Norton. Prawo do otrzymania zwrotu przysługuje z zastrzeżeniem następujących warunków:

a. Z wyjątkiem subskrypcji programu Norton Small Business, Użytkownik musi zakupić, odnowić lub uaktualnić subskrypcję Norton bezpośrednio za pośrednictwem witryny Norton.com bądź posiadać subskrypcję na usługę automatycznego odnawiania.

b. Użytkownik otrzyma zwrot pełnej kwoty w oparciu o rzeczywistą cenę zakupu za bieżący okres subskrypcji Norton. W przypadku zakupu pakietu Norton (zawierającego subskrypcje Norton i/lub usługi Norton) zwrot pieniędzy następuje w oparciu o rzeczywistą kwotę uiszczoną za okres użytkowania bieżącego pakietu Norton. Jeżeli zakupiony pakiet obejmuje subskrypcję Norton oraz subskrypcję/produkt inny niż Norton, zwrot zostanie ograniczony do sugerowanej ceny detalicznej subskrypcji Norton za bieżący okres i nie może przekroczyć całkowitej kwoty zapłaconej za pakiet. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wszelkie uzyskane rabaty i zwroty oraz koszty przesyłki, opłaty manipulacyjne i obowiązujące podatki, za wyjątkiem określonych stanów i krajów, w których koszty przesyłki, koszty manipulacyjne i podatki podlegają zwrotowi.

c. W przypadku zakupu produktu firmy Norton od sprzedawcy detalicznego, należy okazać dowód zakupu.

d. Firma Symantec nie ponosi odpowiedzialności i NIE dokona zwrotu pieniędzy za utratę lub szkody poniesione w wyniku działania wirusa.

e. Przepisy prawa obowiązujące w państwie, w którym zostanie wykonana usługa usunięcia wirusa, mogą ograniczać lub zmieniać dostępność lub zakres gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton.

 

Pełne warunki i postanowienia dotyczące usługi Virus Protection Promise

Zarejestruj się w usłudze automatycznego odnawiania

Skorzystaj z gwarancji Norton Virus Protection Promise