SkipToMainContent

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania/usług Norton

Obietnica Norton ochrony przed wirusami

Obietnica ochrony przed wirusami obejmuje usługę usuwania wirusów świadczoną przez eksperta Norton i jest częścią następujących kwalifikujących się subskrypcji: plany Norton 360 (w tym LifeLock), Norton Security (Standard, Deluxe, Premium), Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus, Norton 360 i Norton 360 Multi-Device. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie będziemy mogli usunąć wirusa z Twojego komputera PC lub Mac albo urządzenia z systemem Android lub iOS, może Ci przysługiwać zwrot kosztów subskrypcji. Prawo do otrzymania zwrotu przysługuje z zastrzeżeniem następujących warunków:

a. Z wyjątkiem subskrypcji Norton Small Business Użytkownik musi zakupić, odnowić lub uaktualnić subskrypcję bezpośrednio za pośrednictwem witryny Norton.com lub aktywować w firmie  NortonLifeLock usługę automatycznego odnawiania kwalifikującej się subskrypcji;

b. Zwrot kosztów będzie oparty o cenę faktycznie zapłaconą za bieżący okres kwalifikującej się subskrypcji programu Norton. Jeśli zakupiono pakiet produktów (kwalifikującą się subskrypcję oraz inny kwalifikujący się produkt), zwrot zostanie ograniczony do sugerowanej przez producenta ceny detalicznej subskrypcji (ang. MSRP) za bieżący okres kwalifikującej się subskrypcji Norton i nie może on przekroczyć całkowitej zapłaconej kwoty. Jeśli zakup obejmuje kwalifikującą się subskrypcję oraz produkt inny niż Norton, zwrot zostanie ograniczony do sugerowanej przez producenta ceny detalicznej subskrypcji (ang. MSRP) za bieżący okres kwalifikującej się subskrypcji Norton i nie może on przekroczyć całkowitej zapłaconej kwoty;

c. Jeśli produkt zakupiono w sprzedaży detalicznej, wymagany jest dowód zakupu;

d. Firma NortonLifeLock nie odpowiada za szkody ani straty powstałe w wyniku działania wirusów, a zwrot kosztów NIE obejmuje takich szkód;

e. Przepisy prawa obowiązujące w państwie, w którym zostanie wykonana usługa usunięcia wirusa, mogą ograniczać lub zmieniać dostępność lub zakres Obietnicy ochrony przed wirusami.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź witrynę www.norton.com/guarantee i przeczytaj pełne warunki i postanowienia dotyczące Obietnicy Norton ochrony przed wirusami obowiązujące w Twoim regionie.

Pełne warunki i postanowienia dotyczące usługi Obietnica ochrony przed wirusami

Umowy licencyjne użytkownika produktów Norton

Zarejestruj się w usłudze automatycznego odnawiania

Skorzystaj z usługi Norton: Obietnica ochrony przed wirusami